• 5KK-H2501-00

5KK-H2501-00

YAMAHA 5KK-H2501-00
Model : 5KK-H2501-00

APPLY ON YAMAHA :

JOG 50RR, OVETTO 02'-06', NEOS50 01'-05',   MACH 02'-06'

OEM: 5KK-H2501-00

REF: 6609

YAMAHA LOCK SET

IGNITION SWITCH, SEAT LOCK, KEY*2